Close

กฎที่ใกล้ตรงไหนก็ออกตรงนั้น”แทงบอลออนไลน์”

กฎที่ใกล้ตรงไหนก็ออกตรงนั้น”แทงบอลออนไลน์”

กฎใหม่ที่จะเปลี่ยนแล้วก็บังคับใช้กันเรียบร้อยแล้วก็คือ กฎที่ใกล้ตรงไหนก็ออกตรงนั้น”แทงบอลออนไลน์“ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ค่อนข้างจะมีปัญหาที่เยอะแยะไปหมด อย่างเช่นการแอบถ่วงเวลาของนักเตะเองก็ดี ซึ่งเทคนิคนี้แฟนบอลจำกันได้ที่ มูรินโย่ เคยทำมาแล้ว

ซึ่งเดิมทีตามกฎเดิมก็คือจะต้องเอาเพื่อนที่อยู่ไกลที่สุด แล้วก็มาเดินแตะมือเพื่อนที่อยู่กลางสนาม การเปลี่ยนตัวของนักเตะที่จะต้องมาอยู่ตรงที่ผู้จัดการทีมอยู่กัน ก็เรียกไดว่าเปลี่ยตัวกันทีเสียเวลาไปเยอะ กว่าจะเดินออกจากสนาม กว่าจะเดินมาแตะมือกัน

มันก็เรียกได้ว่าถ่วงเวลาได้ดีทีเดียว ซึ่งกฎใหม่นี้ ใกล้ตรงไหนเอามันตรงนั้นเลย นักเตะจะบาดเจ็บที่ไหน กลางสนาม ข้างสนาม หลังประตู นักเตะที่เจ็บจะเปลี่ยนตัวก็ออกจากสนามไปได้เลยเอาที่ใกล้ที่สุด คนที่จะเข้ามาเล่นใหม่ก็เข้ามาได้เลย ไม่ต้องมาเสียเวลาแตะมือกันแล้ว นี่คือกฎใหม่ที่คอ”แทงบอลออนไลน์“ต้องรู้กันเอาไว้ นั่นเอง